bg | en

 
  Противоположни заедно

Иво Бистрички, Мотор III, 2012 / дигитален върху вералит, интервенция, 28/40принт

     
Орган I
90/110
  Орган II
90/110
  Мотор I
28/40
  Мотор II
28/40
       
Мотор III
28/40
  Мотор IV
28/40
       

 

 

     
  all images copyright © Ivo Bistrichki, 2013