bg | en

 
  Морето най доброто място за...

Иво Бистрички / Морето най доброто място за.../2013/ дигитален принт, креда, интервенция, 200/60

 
лице
200/60
  гръб
200/60

 

     
  all images copyright © Ivo Bistrichki, 2013