bg | en

 
  Разрези

Иво Бистрички / 2013 / Торс II / хартия, колаж, химикал, дигитален принт върху плака,
интервенция, акрил, 135/100

     
Анфас
60/55
  Профил I
60/55
  Профил II
60/55
  Торс I
135/100
       
Торс II
135/100
  Торс III
135/100
  Торс IV
135/100
     
  all images copyright © Ivo Bistrichki, 2013