bg | en

 
  Апокалипсис: база данни>

Иво Бистрички / Исландия, Ейяфятлайокутъл / 2011 / дигитален принт върху линолеум, интервенция, черна креда, 200/240

     
Украинска ССР, Чернобил 1986
200/150
  Саркофаг,
6броя 57/40
  Жертвоприношение, 6броя 57/90
  Исландия, Ейяфятлайокутъл 2010
200/240
     
Хаити, Порто Пренс 2010
200/240
  Петролен разлив в Мексиканския залив 2010
200/240
  Япония, Земетресение и цунами в регион Тохоку 2011
200/240
  Апокалипсис
270/500

 

 

 

 

     
  all images copyright © Ivo Bistrichki, 2013